ÇështjeFondi i Komunitetit
Banor Njesia 5 asked 1 vit ago

Banoret kanë bërë aplikimin për Fondin e Komunitetit në pallatin 11/15 në Njësinë 5 nga
Renato Pashollari, Administratori i Njësisë 5 dhe kërkohet përshpejtim i procedurave.