ÇështjeParking
Banor Njesia 5 asked 1 vit ago

Problematikat e parkingut në pallatin e pasticerisë franceze. Kërkohet lejimi i
parkimit për banorët e pajisur me kartën e rezidentit dhe mosbllokimit të traut në
hyrje të pallatit dhe duhet adresuar te Tirana Parking.