RE:FRESSH 2012

RE:FRESSH  2012

Iniciativa e Partisë Socialiste “Re:Fressh” është një program i ndërmarrë nga Partia Socialiste në Shqipëri për të përfshirë në mënyrë aktive të rinjët në politikë dhe në proceset vendimarrëse në nivel lokal dhe kombëtar. Re:Fressh ka si synim rritjen e ndërgjegjësimit politik dhe angazhimit të të rinjve, si dhe ofrimin e mundësive për ta trajnuar dhe bërë ata më të gatshëm për t’u përfshirë në zhvillimet e ardhshme politike dhe shoqërore. Përmes kësaj iniciative, Partia Socialiste siguron trajnimet e nevojshme për të rinjtë dhe i inkurajon ata që të jenë të përfshirë në procesin politik dhe të kontribuojnë në zhvillimin e vendit në mënyra të ndryshme. Re:Fressh ka qenë një shembull pozitiv i bashkëpunimit midis të rinjve dhe partisë politike, duke nxitur një klimë të re politike që inkurajon aktivizmin dhe të drejtën për të folur.