Bursa Studimi

Bursa Studimi

Dhënia e bursave të studimit është një qasje politike e majtë e rëndësishme për të siguruar, që të gjithë të kenë mundësi të barabarta për të arritur suksesin në jetë dhe në karrierë. Ky është një mjet i fuqishëm për të ndihmuar aktivistët e partisë të arrijnë objektivat e tyre dhe të përgatiten për të kontribuar në shoqërinë tonë. Në vitin 2012, Partia Socialiste organizoi një event ku i dha bursa studimi në disa universitete të rinjve të Forumit Rinor Fressh.

Ky ishte një demonstrim i qartë e angazhimit të partisë në mbështetjen e të rinjve dhe në sigurimin e një arsimi të mirëfilltë për të gjithë. Nëpërmjet këtij veprimi, Partia Socialiste i tregoi popullit se ajo është një forcë e qëndrueshme dhe e përkushtuar ndaj fuqizimit të të rinjve dhe të qytetarëve në përgjithësi. Dhënia e bursave të studimit është një investim në të ardhmen e vendit dhe në talentet e të rinjve tanë, dhe duhet të vazhdojë të jetë një prioritet për partitë e majta në të ardhmen.