Këshilli Botëror i IUSY në Shqipëri 2022

Këshilli Botëror i IUSY në Shqipëri 2022

Internacionalja Socialiste e të Rinjve (IUSY) është një organizatë globale që bashkon rininë socialiste nga e gjithë bota për të diskutuar dhe promovuar politika dhe ideale progresive. Themeluar në vitin 1907, IUSY është organizata më e madhe dhe më e vjetër politike rinore në botë dhe njihet si dega zyrtare e rinisë të Internacionales Socialiste.

 

Një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin e IUSY është Këshilli Botëror, i cili shërben si organi më i lartë vendimarrës i organizatës. Ky ngjarje bashkon delegatë nga organizatat anëtare të IUSY-së për të diskutuar dhe debatuar çështje kyçe, me të cilat ballafaqohen të rinjtë dhe për të planifikuar për të ardhmen.

 

Këshilli Botëror është një forum i rëndësishëm për të rinjtë nga të gjitha anët e botës për tu angazhuar në dialog dhe shkëmbim idesh. Me përfaqësues nga një gamë e gjerë e sfondesh dhe përvojash, Këshilli Botëror ofron një platformë për të rinjtë për të mësuar nga njëri-tjetri, ndërtuar ura bashkëpunimi, dhe zhvilluar strategji për të krijuar ndryshime pozitive në komunitetet dhe vendet e tyre.

Dialogu midis shteteve është shumë i rëndësishëm për të ndërtuar një botë më të drejtë dhe të paqtë. Duke u bashkuar për të diskutuar mbi sfidat dhe mundësitë e përbashkëta, të rinjtë mund të ndihmojnë në thyerjen e barrierave dhe promovimin e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit reciprok.

Si një bashkë organizatore  krenare e Këshillit Botëror të IUSY-së në Tiranë, Shqipëri në qershor 2022, isha e lumtur të shihja aq shumë të rinj nga e gjithë bota të bashkuar duke shkëmbyer ide dhe ndërtuar rrjete të reja komunikimi. Kjo ngjarje ishte një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një bote më të drejtë dhe më të barabartë, dhe jam e nderuar që kam qenë pjesë e saj.